CV

Marij Stukart is opgeleid als medisch bioloog/immunoloog en is in 1983 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1978-1995 was zij wetenschappelijk onderzoeker en projectleider op het gebied van de oncologie, virologie en immunologie aan gerenommeerde onderzoeksinstituten als het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst (Sanquin), het Nederlands Kankerinstituut (NKI-AVL), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het VU Medisch Centrum (VUmc).
Vanaf 1995 heeft zij zich gericht op het beleid rondom biomedisch en gezondheidsonderzoek. Van 1995-2008 als hoofd sector Medische Wetenschappen en secretaris van de Raad voor Medische Wetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In die functie heeft zij diverse beleidsadviezen, verkenningen en andere rapporten voor de overheid, geldverdelers en onderzoekinstellingen voorbereid. De rapporten hadden als onderwerp verkenningen naar nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen in het (bio)medisch onderzoek en randvoorwaarden daarvoor, de wijze van financiering en evaluatie van (bio)medisch onderzoek, indicatoren voor de maatschappelijke impact daarvan, de wetenschappelijke opleiding van medisch studenten, de invloed van nationale en Europese regelgeving op wetenschappelijk onderzoek en de ethische aspecten daarvan.
Van 2008-2010 heeft zij bijgedragen aan de opstart van één van de publiek-private initiatieven in de 'Life Sciences and Health' sector, het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM) dat translationeel onderzoek in samenwerkingsverbanden van academische instellingen met het bedrijfsleven financiert en coördineert.
Sinds maart 2010 is zij gevestigd als zelfstandig adviseur met haar eigen bureau, MOAB488 Onderzoek en Advies.