Marij Stukart heeft een brede achtergrondkennis van onderzoek en beleid op het gebied van biomedisch en gezondheidsonderzoek, translationeel onderzoek, innovatie en valorisatie in de 'Life Sciences and Health' sector. Die ervaring sterkt zich uit over meer dan 30 jaar.

Zij heeft een uitgebreid netwerk binnen de universitair medische centra, biomedische onderzoeksinstituten, tweede geldstroom-organisaties, gezondheidsfondsen, publiek-private instellingen op het terrein van Life Sciences and Health, adviesraden, ministeries, biotechnologische en farmaceutische industrie.