Een selectie van rapporten die onder leiding van Marij Stukart zijn opgesteld:

Tweede evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 2012 Een evaluatie in opdracht van ZonMW 

Stevig in de steigers 2009 Een KNAW-verkenning  naar de kansen voor de regeneratieve geneeskunde in Nederland

Gezondheidsonderzoek: het investeren waard 2007 Op verzoek van de minister van OCW heeft de Raad voor Medische Wetenschappen van de KNAW onderzocht welke investeringen nodig zijn in het gezondheidsonderzoek in Nederland

Multifactoriële aandoeningen in het genomics-tijdperk 2006 Een KNAW-verkenning van de nieuwe ontwikkelingen in, en randvoorwaarden voor, het onderzoek naar chronische ziekten, met nadruk op de belangrijke rol van biobanken

De gevolgen van het octrooieren van humane genen voor het wetenschappelijk onderzoek in Nederland 2003 KNAW-advies op verzoek van het ministerie van OCW i.v.m. nieuwe Europese regelgeving 2003

Discipline Report on (Bio)Medical and Health Sciences Research in the Netherlands 1998 Internationale onderzoeksevaluatie van het Nederlandse (bio)medische en gezondheidszorg-onderzoek.