Werkwijze

In een oriënterend gesprek wordt de vraagstelling doorgenomen, wat de geschikte werkwijze is en welk product gewenst is. In onderlinge afstemming wordt een offerte opgesteld. Een opdracht wordt altijd afgerond met een schriftelijke rapportage

Een rapport of advies wordt in de regel na uitgebreide literatuurstudie en consultatie van experts (interviews, bijeenkomsten) opgesteld. De experts worden geselecteerd in afstemming met de opdrachtgever. MOAB488 kan hiervoor putten uit een uitgebreid netwerk.

Algemene voorwaarden (pdf)